การเก็บรักษามาลัยที่ทำเสร็จแล้ว

         มาลัยที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะใช้ก็ควรจะต้องมีวิธีการเก็บรักษาที่ดีเพื่อให้พวงมาลัยสดสวยอยู่ได้นานเท่าที่ควร  ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกันคือ

         ๑. วางในถาดที่รองด้วยใบตอง    แล้วคลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำบิดให้หมาด  ๆ  เก็บไว้ในที่เย็นแต่ลมไม่โกรก  วิธีนี้นิยมใช้กับการเก็บระยะเวลาไม่นานนัก

         ๒. ใส่ถุงพลาสติกวางหรือแขวนไว้ในที่เย็น    แต่ลมไม่โกรก   วิธีการนี้นิยมใช้กับการเก็บในระยะเวลานานกว่าวิธีการแรก

         ๓. ใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ในช่องเก็บผักสดของตู้เย็น    วิธีการนี้ใช้กับวิธีการเก็บในระยะเวลานานสักหน่อย   เช่น    การเก็บนานหลาย ๆ ชั่วโมงหรือการเก็บค้างคืน

HOME